ბავშვის ტანსაცმლის გამოფენა - PITTI IMMAGINE BIMBO 2024 SUMMER

image
პროგრამის მიზანი:

ექსპორტზე ორიენტირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა

ექსპორტზე ორიენტირებული სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენელი კომპანიების საექსპორტო პოტენციალის ზრდა

image
პროგრამის მოკლე აღწერა:

Pitti Immagine Bimbo არის ბავშვის ტანსაცმლის სექტორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოფენა, რომელიც ტრადიციულად ტარდება იტალიაში, ქალაქ ფლორენციაში. გამოფენას ყოველწლიურად სტუმრობს 10 000 ვიზიტორი და მონაწილეობას იღებს 500-მდე საერთაშორისო ბრენდი. Pitti Immagine Bimbo იზიდავს მსხვილ ბრენდებსა და მულტინაციონალურ ვიზიტორებს.

2024 წელს გამოფენის ზფხულის სეზონი ფიზიკური სახით ჩატარდება. ღონისძიების თარიღებია 2024 წლის 19-21 ივნისი.

კომპანიების შერჩევა განხორციელდება სააგენტოს მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული კომპანიების შერჩევის და თანადაფინანსების დოკუმენტის საფუძველზე.

შენიშვნა: სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილი კომპანიების რაოდენობა: 8

კომპანიების შერჩევა განხორციელდება სააგენტოს მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული შერჩევის კრიტერიუმების და თანადაფინანსების მექანიზმის საფუძველზე.

 

image
პროგრამის სამიზნე ეკონომიკური საქმიანობები:

კატეგორიები:

 • საფეიქრო ინდუსტრია
  • ჩანთები
  • ტანსაცმელი
  • ფეხსაცმელი
  • აქსესუარები
  • ტყავი და ტყავის პროდუქტები
  • ძვირფასეულობა და სამკაულები

image
პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

 • აპლიკანტი არის საქართველოს რეზიდენტი
 • აპლიკანტი არის მეწარმე სუბიექტი , გარდა მიკრო მეწარმის სტატუსის მქონე პირისა
 • ეკონომიკური საქმიანობა შეესაბამება გამოფენის შინაარს
 • აპლიკანტს წინა პერიოდში განხორციელებულ საერთაშორისო ღონისძიებებზე  მონაწილეობისას არ უფიქსირდება არასათანადო ქცევა ან გაუმართლებელი გაცდენა/უარის თქმა
 • აპლიკანტმა არ უფიქსირდება საგადასახადო დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ
 • აპლიკანტი არ უნდა ირიცხებოდეს მევალეთა რეესტრში

image
პროგრამის განხორციელების ვადები:

სარეგისტრაციო  პერიოდი:

დაწყება: 03 აპრილი  2024 10:00:00
დასრულება: 10 აპრილი  2024 16:00:00

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის/აპლიკაციის პროცესი:
1გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად სავალდებულოა ვებ გვერდზე https://tradewithgeorgia.com/რეგისტრაცია და ონლაინ განაცხადის დარეგისტრირება